NADCA – National Air Duct Cleaners Association

Co-plan

European Ventilation Hygiene Association

LIFA AIR

Heating and Ventilating Contractor’s Association

ЮКОНОМИКС ЕООД

BHVAHA – Българска Асоциация на фирми за хигиена и вентилационна техника

Българският институт за стандартизация (БИС)

Електронен вестник

Българска компания за вентилационна и климатична техника

Немска компания за вентилационна и климатична техника

Мик Трафик, българска компания за професионална и битова хигиена

Първата фирма в България с пълен набор от услуги за професионално управление и подръжка на имоти