ЗДРАВЕ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ

Ще  бъдете изненадани да научите за здравословните проблеми и последиците за качеството Ви на живот в резултат от въздуха, който дишате.
Изследванията са категорични, че въздухът в затворени помещения често е по-замърсен, отколкото дори смогът на големия град. Вашата вентилационната система може да бъде убежище на опасни плесени, мухъл и бактерии, които засягат всички хора, но особено тежко децата, възрастните и тези, страдащи от астма, алергии и други дихателни заболявания.

 

ОСНОВНИТЕ НЕГАТИВНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ЗДРАВЕТО ВИ

Дразнене на очите, кожата, носа и гърлото. Отпадналост, главоболие, запушен нос, инфекции на дихателните пътища, инфекции на очите, алергии, гадене, замайване, простуда и други грипоподобни симптоми.
Спадове в продуктивността  и качеството на труда, ниска мотивация, разсеяност, компютърна преумора, раздразнителност.

*Video:video file
*Video:video file

 

ПРИЧИНИ ЗА ЗАМЪРСЕНОСТ НА ВЕНТИЛАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

Първата възможност за замърсяване е още при неправилно складиране, монтаж и експлоатация на чисто нови вентилационни системи. За това е нужно да се уверите, че поверявате дейността на специалисти от самото начало.
Освен това, като всяка друга машина, въздухопреностаната мрежа в сградата също се обезценява с времето. Без редовна поддръжка се губи първоначалната ефективност, консумира се повече енергия, и в крайна сметка намаляват вашите печалби. Неефективността се ускорява и при липса на адекватен мониторинг и поддръжка. Междувременно Ви причинява доста неудобства.

 

ВАЖНИ ПОЛЗИ ОТ ПOЧИСТВАНЕТО ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ВАШИТЕ РАЗХОДИ

Повишаване КПД на отоплението и охлаждането;
• Понижаване разходите за енергия;
• Повишаване трудоспособността на служителите и намаляване на отсъствието им по болест.
• Намаляване разходите за почистване и освежаване на работните помещения.

 

*Video:video file
*Video:video file

 

СТАНДАРТИ

Предстои официално публикуване от Българския институт по стандартизация БИС на приетия и гласуван стандарт EN 15780 – Вентилация на сгради. Въздуховодна мрежа. Чистота на вентилационните инсталации. Стандартът е утвърден от Европейския комитет по стандартизация през октомври 2011г. Този стандарт регламентира на какъв период от време трябва да се почистват ОВК системите в една сграда и налага гранични стойности на замърсяване във въздуховодите над каито следва да се почистват. Нашите партньори от Co-Plan, LIFA AIR, както и VDI участваха в разискването на текстовете и подготовката на документа.

В България официално е в сила Европейски Стандарт EN 13779:2007. Той се отнася за проектирането и изпълнението на вентилационни и климатични системи, за нежилищни сгради където се намират хора.
С цел да избегнете негативни последици, Вашият бизнес трябва да е воден изрядно и в съответствие с Нормативните изисквания. Това означава например, че Вашият застраховател ще изплати иска ви, при евентуална щета, само ако вентилационна система е била почистена. Същото условие важи и за отчетността Ви пред пожарните и  хигиенно-контролни органи, когато дойдат на регулярни или внезапни проверки.