16.12.2011  Българският институт за стандартизация (БИС) публикува  новият стандарт касаещ хигиенанта на вентилационна система – БДС EN 15780:2011  “Вентилация на сгради. Въздухопроводна мрежа. Чистота на системите за вентилация”
17.11.2011  Българска Асоциация на Фирмите за Хигиена на Вентилационни и Климатични инсталации /БАФХВКИ/ – беше приета за асоцииран член на БЪЛГАРСКА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ АСОЦИАЦИЯ 
16.06.2011  Проведе се Шестия годишен форум ЕНЕРГИЕН ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ И УСЛУГИ! Лектор: Марио Тошев
23.09.2010  Българска Асоциация на Фирмите за Хигиена на Вентилационни и Климатични инсталации /БАФХВКИ/ – член на Българската Стопанска Камара – съюз на българския бизнес, 23 Септември 2010г.
22.01.2010  ТЕНТУС България – съучредител на Българска Асоциация на Фирмите за Хигиена на Вентилационни и Климатични инсталации /БАФХВКИ/
06.11.2009  Четвърта международна конференция ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ РЕАЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ, 5-6 Ноември 2009г., хотел Метрополитен, София.Лектор: инж.Цеков
23.10.2009  Презентация в РВД София, 23 Октомври 2009г.
17.10.2009  Специализирано изложение за хотели и ресторанти, 14-17 Октомври 2009г.
15.06.2009  Допълнителна екипировка от Lifa Air
14.05.2009  ІІ Национална Конференция Smart Facilities, 14 май 2009г.
15.04.2009  Първа годишна конференция Smart Workplace 15 Април 2009г.
07.02.2009  Изложение Интер Хигиена Експо, 04-07 Февруари 2009г.