В продължение на много години хигиената на вентилационните системи е била пренебрегвана. Сега мениджърите на сгради осъзнават, че прахът и замърсяването на въздуха са сериозен проблем.

Непочистените въздухопреносни (климатични) системи са най-големият източник на “лошия” въздух, който нахлува чрез отворите в закритите помещения. Дори при разтворени прозорци, този ефект не може да бъде компенсиран. По този начин замърсяванията циркулират в цялата сграда, засягайки комфорта и здравето на всички – работещи и клиенти.

Освен това проблемът води до по-високи комунални сметки, риск от пожари и преждевременни повреди на скъпи компоненти.

За да се позволи на въздуховодната мрежа в една сграда да “диша”, е необходимо да се премахне цялата нечистота, прах и отломки, които са натрупани вътре. Добрата новина е, че Вие можете да намалите загубите на ефективност с регулярна поддръжка. Изследванията показват, че редовното почистване на въздухопреносната мрежа води до запазване на 95% от първоначалната им ефективност.

Това означава, че приходите Ви ще растат от намалената месечна сметка за ток и спад в разходите за ремонти.